ใส่ความเห็น

อาหารเช้าที่ไม่ควรลืมในวัยเรียน!!

อาหารเช้าที่ไม่ควรลืมในวัยเรียน!!

ในปัจจุบันผู้คนส่วนมากจะต้องเร่งรีบมนการทำกิจกรรมต่าง ๆ โดยในแต่ละวันคนบางกลุ่มจะรับประทานอาหารครบ 3 มื้อ แต่บางคนอาจรับประทานวันละ 2 มื้อ หรือบางคนอาจจะรับประทานเพียง 1 มือ แต่คนส่วนมากจะงดอาหารเนื่องมาจากสาเหตุต่าง ๆ เช่น ต้องตื่นแต่เช้าไปทำงานหรือไปเรียนจึงไม่มีเวลาที่จะรับประทาน หรือบางคนอาจจะงดการรับประทานเพราะต้องการที่จะลดน้ำหนัก แล้วเพื่อน ๆ หล่ะคะงดรับประทานอาหารเช้าหรือเปล่า ถ้างดควรฟังทางนี้ค่ะ
การที่เรางดรับประทานอาหารเช้านั้น จะทำให้เราได้รับพลังงานและสารอาหารไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายในแต่ละวัน เนื่องจากกระเพาะอาหารของคนเรามีขนาดความจุที่จำกัดสำหรับการรับประทานอาหารในแต่ละครั้งเข้าไป ในเด็กวัยเรียนจะมีขนาดกระเพาะอาหารเล็กกว่าผู้ใหญ่ แต่ความต้องการพลังงานและสารอาหารต่อหน่วยน้ำหนักจะมากกว่าผู้ใหญ่ ทั้งนี้เนื่องจากเป็นวัยที่ต้องการเจริญเติบโต จึงจำเป็นที่ต้องรับประทานอาหารอย่างน้อย 3 มื้อ
การพักผ่อนก็มีส่วนด้วย โดยปกติแล้วคนเราจะพักผ่อนด้วยการนอนหลับวันละประมาณ 8 – 12 ชั่วโมง ในช่วงเวลาการพักผ่อนนี้ยังมีการใช้สารอาหารต่าง ๆ อยู่ ปริมาณของสารอาหารต่าง ๆ โดยเฉพาะระดับน้ำตาลในเลือดจะมีการลดลงหลังจากที่เราพักผ่อนนอนหลับ จึงจำเป็นที่ต้องรับประทานอาหารเพื่อเพิ่มระดับสารอาหารในร่างกายให้อยู่ในสภาพปกติสำหรับการทะกิจกรรมต่าง ๆ ต่อไป
การงดรับประทานอาหารเช้าในเด็กวัยเรียนนั้นระดับน้ำตาลในเลือดจะต่ำ จึงพบว่าในช่วงสายของวันที่ไม่ได้รับประทานอาหารเช้าเด็กจะรู้สึกหิว กระสับกระส่าย ไม่มีสมาธิในการเรียน ขาดความฉับไวในการคิดคำนวณหรือการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ช้าลง จึงทำให้เรียนได้ด้อยกว่าเด็กที่รับประทานอาหารเช้า เนื่องมาจาก สมองของคนเราต้องการน้ำตาลกลูโคสเพื่อไปหล่อเลี้ยง นอกจากนี้เด็กจะไม่มีกำลังสำหรับการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายอีกด้วย
อาหารเช้าจึงเป็นมื้อที่มีความสำคัญอย่างมากสำหรับเด็กวัยเรียนและเด็กวัยรุ่น อาหารเช้าที่ดีควรประกอบด้วยอาการที่มีโปรตีนสูงพอสมควร เช่น อาหารจำพวกเนื้อสัตว์ หรือนม เพื่อคงสภาวะระดับน้ำตาลในเลือดของเด็กให้สูงตลอดเวลา ซึ่งจะทำให้เด็กมีความสามารถในการเรียนรู้และประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ได้ดี
เมื่อทราบกันแล้วการงดรับประทานอาหารเช้านั้นไม่ดี ก็อย่าลืมที่จะรับประทานอาหารเช้าในทุก ๆ วันนะคะ เพื่อที่จะได้มีแรงในการทำกิจจกรรมต่าง ๆ ..

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: